iqSystem - platforma komunikacyjna VoIP

wstecz

iqSystem - platforma komunikacyjna VoIP


Platforma komunikacyjna iqSystem to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szybkie i niedrogie wdrożenie usług telefonii IP w sieciach operatorów oraz klientów korporacyjnych. Nowoczesna architektura rozwiązania pozwala na efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, co bezpośrednio przekłada się na szybki zwrot inwestycji oraz poprawę konkurencyjności dostawców usług oraz szybki zwrot inwestycji dla klientów korporacyjnych.

 

 

Centralnym elementem rozwiązania iqSystem jest sieć teleinformatyczna. Umożliwia ona komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami systemu oraz realizowanie usług skierowanych dla odbiorców końcowych. Wykorzystanie sieci TCP/IP pozwala na łatwe budowanie dróg awaryjnych, dublowanie kluczowych elementów systemu oraz stabilną i niezawodną pracę całej platformy komunikacyjnej.

 

 

Elementy systemu:

 • iqManager,
 • iqMediaGateway,
 • iqGateway,
 • iqVoiceMail,
 • iqServices.

iqManager

Moduł iqManager jest centralnym elementem systemu, który z wykorzystaniem technologii J2EE, JBoss oraz systemów bazodanowych realizuje funkcje zarządzania i nadzoru nad wszystkimi elementami rozwiązania iqSystem.

Otwarta platforma programowa oparta na architekturze klient - serwer pozwala na szybką integrację oraz ciągłą wymianę informacji z zewnętrznymi aplikacjami (serwerami). Dzięki temu projektanci systemu gwarantują szybkie reagowanie na potrzeby klientów oraz bieżącą implementację nowych usług, wraz z pojawiającymi się trendami w telefonii IP.

Funkcjonalność:

 • dynamiczna zmiana bazy planów numeracyjnych,
 • konfiguracja abonentów telefonicznych systemu,
 • zarządzanie danymi bilingowymi,
 • nadzór i zarządzanie alarmami,
 • monitorowanie stanu elementów iqSystem,
 • archiwizacja konfiguracji systemu,
 • konfiguracja iqGatewaya H.323, SIP lub MGCP,
 • konfiguracja iqGatekeepera H.323,
 • konfiguracja poczty głosowej iqVoiceMail,
 • konfiguracja iqServices.

 

iqMediaGateway

Moduł iqMediaGateway jest głównym węzłem komunikacyjnym magistrali teleinformatycznej w rozwiązaniu iqSystem. Połączenia wewnętrzne pomiędzy elementami systemu wykonywane są za pomocą tranków Ethernet lub IP. Takie rozwiązanie gwarantuje, iż każda rozbudowa systemu, poza zwiększeniem liczby obsługiwanych użytkowników, pozwala na zwiększenie jego elastyczności oraz zapewnienie pełnej redundancji, podnosząc jego niezawodność.

W miarę rosnących potrzeb użytkowników rozbudowa urządzeń odbywa się poprzez dodanie modułów sprzętowych oraz programowych. Pojedynczy moduł iqMediaGateway pozwala na obsługę traktów E1 z sygnalizacją DSS1 lub SS7. W celu zwiększenia pojemności systemu należy połączyć poszczególne moduły w klastry.

Funkcjonalność:

 • generowanie i detekcja sygnałów DTMF,
 • obsługa dróg połączeniowych,
 • zarządzanie usługami,
 • kasowanie echa,
 • automatyczne przełączanie transmisji faksowej (modemowej),
 • rejestracja zdarzeń bilingowych dla połączeń VoIP oraz TDM,
 • możliwość budowania rozwiązań typu klaster dla dużych pojemności systemu.

 

iqGateway

Moduł iqGateway należy do bardzo wydajnych rozwiązań dedykowanych dla obsługi połączeń abonentów telefonii IP. Podstawowym zadaniem urządzenia jest obsługa sygnalizacji H.323, SIP lub MGCP oraz iqSoftPhone i kierowanie pakietów głosowych poprzez tranki Ethernet do iqMediaGateway. Skalowalna i otwarta konfiguracja urządzenia pozwala na implementację rozwiązania w sieciach informatycznych o różnych rozmiarach i infrastrukturze oraz łatwą budowę systemów redundantnych, pozwalających efektywniej wykorzystywać zasoby sieciowe.

Funkcjonalność:

 • konwersja kodeków G.711, G.723, G.729, GSM, iLBC,
 • konwersja sygnalizacji TDM i VoIP (DSS1, SS7, POTS, SIP, H.323, MGCP),
 • obsługa klientów H.323,
 • obsługa klientów SIP,
 • obsługa klientów MGCP,
 • obsługa klientów iqSoftPhone,
 • generacja tonów zestawiania połączenia.


Moduł Gatekeepera nadzoruje połączenia abonentów dla technologii H.323.

Funkcjonalność:

 • obsługa abonentów,
 • obsługa połączeń wideokonferencyjnych,
 • translacja adresów IP,
 • kontrola dostępu,
 • kontrola szerokości pasma,
 • zarządzanie strefami,
 • sygnalizacja nadzoru połączeń,
 • autoryzacja połączeń,
 • zarządzanie szerokością pasma,
 • zarządzanie połączeniami.

iqVoiceMail

Moduł iqVoiceMail to automatyczna poczta głosowa umożliwiająca obsługę połączeń przychodzących. Charakteryzuje się dużą elastycznością, pozwalającą na rozbudowę funkcjonalności. Przyjazny dla użytkownika interfejs GUI (graficzny interfejs użytkownika), oparty na przeglądarkach WWW, umożliwia prostą i efektywną konfigurację poczty głosowej oraz samodzielną obsługę skrzynek głosowych przez użytkowników.

Funkcjonalność:

 • nagrywanie i odsłuchiwanie wiadomości głosowych,
 • nagrywanie osobistych zapowiedzi,
 • przegrywanie nagranych wiadomości w trakcie ich odtwarzania,
 • powiadamianie poprzez oddzwanianie,
 • dostęp do poczty poprzez indywidualny kod PIN,
 • samodzielna zmiana indywidualnego kodu PIN,
 • zarządzanie skrzynką głosową poprzez telefon z wybieraniem tonowym (DTMF),
 • zarządzanie systemem oraz skrzynkami głosowymi poprzez strony WWW,
 • pełna informacja dotycząca abonenta pozostawiającego wiadomość (numer telefonu, godzina i data pozostawienia wiadomości),
 • archiwizacja pozostawionych wiadomości,
 • dostępne wersje językowe: polski, angielski.

iqServices

Moduł iqServices realizuje obsługę połączeń zamawianych dla uprawnionych użytkowników. Zaawansowane rozwiązania konfiguracyjne systemu pozwalają na elastyczną aranżację obsługiwanych wywołań, umożliwiając wprowadzanie dynamiczne zmian dla osiągnięcia szerokiego spektrum stosowanych modeli biznesowych dla dostarczanych usług.

Moduł iqServices posiada możliwości obsługi kont pre-paid, jak i post-paid. Konto może być zarówno kartą typu "zdrapka", bądź numerem telefonicznym abonenta korzystającego z usługi. Limity i ograniczenia mogą być przypisywane dla pojedynczych kont firmy.

Wraz z platformą dostarczane są dwa typy aplikacji:

 • twostage - połączenie wdzwaniane; autoryzacja w oparciu o ANI, umożliwiająca oba rodzaje płatności,
 • pre-paid - autoryzacja użytkownika w oparciu o PIN (tzw. karty zdrapki).

Funkcjonalność oprogramowania:

 • Aplikacja Klient - jest odpowiedzialna za tworzenie, usuwanie, blokowanie, edycję i zarządzanie kontami klientów oraz za przypisywanie do nich cenników.
 • Aplikacja Cennik (plany taryfowe) - jest odpowiedzialna za tworzenie, usuwanie, edycję planów taryfowych. W systemie zrealizowane sa plany taryfowe z naliczaniem sekundowym.
 • Aplikacja Zarządzania Informacjami Wybiorczymi - umożliwiająca edycję i aktywację prefiksów. Pozwala precyzyjnie zdefiniować strefy numerów kierunkowych, ich hierarchię oraz dostępność.
 • Aplikacja Statystyki - generuje statystyki sesji, klienta, sumaryczne oraz błędów. Posiada możliwość uwzględniania takich danych jak data rozpoczęcia rozmowy, numer kierunkowy, kod rozłączenia (disconnect cause), czas rozmowy.
 • Aplikacja Zarządzania Kontami Użytkowników - umożliwia zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych kont.

Platforma bilingowa

Platforma wielousługowa umożliwia rozliczanie zdarzeń bilingowych oraz innych usług w ofercie operatora.

Cechy oprogramowania:

 • jedna baza klientów,
 • jedna baza umów,
 • jeden system rozliczeń,
 • wiele usług,
 • relacyjna baza danych,
 • wielodostęp,
 • modułowość,
 • skalowalność.


Funkcjonalność:

 • baza klientów,
 • baza umów klienta,
 • faktury i opłaty ryczałtowe,
 • należności i opłaty klienta,
 • wpłaty klienta,
 • windykacja należności,
 • techniczne informacje o sprzęcie klienta,
 • awarie i uszkodzenia,
 • zestawienia i raporty.
zapytaj do góry drukuj