system bilingowy iqAbacus

wstecz

iqAbacusServices

Kompleksowy system teleinformatyczny do ewidencji i rozliczania abonentów

iqAbacusServices zapewnia pełną obsługę w zakresie ewidencji, taryfikowania, przechowywania i przetwarzania kosztów świadczenia usług. Oprogramowanie powstało dla potrzeb operatorów, którzy świadczą na rzecz klientów usługi dostępu do telefonii, Internetu, telewizji i innych usług abonenckich rozliczanych w zdefiniowanych okresach rozliczeniowych, a także realizują usługi interconnectu. Oprogramowanie iqAbacus jest również przewidziane dla właścicieli telefonicznych administratorów central telefonicznych PBX z przeznaczeniem do taryfikowania rozmów oraz wystawiania właściwych dokumentów rozliczeniowych i raportów statystycznych.

iqAbacusServices powstał jako rozwinięcie doświadczeń firmy IQCST w zakresie taryfikacji i obsługi klienta, zdobytych przy współpracy z operatorami świadczącymi usługi abonenckie w różnych skalach i profilach. Dzięki temu oprogramowanie dobrze sprawdza się obsługując zarówno małe sieci, jak i rozległe struktury zawierające wiele tysięcy abonentów. Oprogramowanie wykorzystywane jest również jako program do taryfikacji rozmów w centralach i systemach central PBX.

Główne cechy systemu:

Aplikacja:

 • wielostanowiskowa obsługa systemu,
 • wielopoziomowy system dostępu do aplikacji,
 • logowanie i rejestracja działań operatora,
 • praca w trybie jednostanowiskowym (komputer stacjonarny),
 • praca w trybie klient-serwer (serwerowy silnik bazy danych).

Klienci:

 • ewidencja danych o kliencie,
 • archiwizacja danych,
 • kompleksowa obsługa abonenta,
 • kartoteki klientów wspomagane słownikami i kontrolą poprawności danych.

Usługi:

 • możliwość definiowania dowolnych usług generujących koszty stałe i zmienne,
 • wiele wariantach naliczania kosztów za usługi.

Rozliczenia:

 • obsługa kasy,
 • obsługa drukarek fiskalnych,
 • opłaty przez Internet np.: "Przelewy24",
 • płatności masowe, homebanking,
 • rozliczanie kosztów stałych i zmiennych,
 • indywidualny dzień przełomu okresu rozliczeniowego,
 • wystawianie faktur VAT, paragonów, sald, wezwań do zapłaty, korespondencja seryjna,
 • drukowanie i eksportowanie rozliczeń i bilingów,
 • statystyki i raporty dowolnie definiowane.

Taryfikacja:

 • współpraca z wieloma systemami central PBX i platformami VoIP różnych producentów,
 • praca on-line (real time billing) z platformą VoIP iqSystem i oprogramowaniem Open Source Asterisk,
 • pre-paid, limitowanie kosztów połączeń telefonicznych, usługi antyfraudowe,
 • darmowe numery.

Współpraca:

 • współpraca z bazą systemu zarządzania sieciami LAN o nazwie LMS (open source LAN Management System),
 • współpraca z systemem open source Asterisk,
 • zintegrowana współpraca z rozwiązaniami firmy IQCST, takimi jak: iqCollector, iqPLI-CBD, iqSystem etc.,
 • obsługa central telefonicznych PBX i buforów taryfikacyjnych różnych producentów.

Licencjonowanie:

Cena systemu jest elastyczna i zależy jedynie od parametrów ilościowych, które zadeklaruje klient, dzięki temu nie jest on zmuszony ponosić kosztów niewykorzystywanych zasobów systemu. Oprogramowanie iqAbacusServices wdrażane jest "na miarę" bieżących potrzeb użytkownika systemu według poniższych parametrów z możliwością i bieżącej rozbudowy:

 • ilość stanowisk obsługi,
 • ilość klientów (kartotek abonenckich),
 • ilość rodzajów usług (telefon, telewizja, Internet, interconnect, najem etc.)
 • ilość ewidencjonowanych umów,
 • miesięczna ilość obsługiwanych rekordów CDR.

wstecz

zapytaj do góry drukuj