Taryfikacja

wstecz

Taryfikacja

W przypadku centrali Prima i Prima mini rejestracja rozmów i ich przeglądanie dostępne są przez przeglądarkę internetową oraz programy Prima Web Konfigurator i Prima mini Web Konfigurator.

W PBX Serverze Libra taryfikacja odbywa się w aplikacji Grosik. Dodatkowo w Strefie Użytkownika każdy ma dostęp online do historii swoich przeprowadzonych rozmów.

Do obsługi taryfikacji w centralach: Solo 5, Classic 12, Micra, Sigma, Optima i Delta przeznaczony jest program BilCent. Umożliwia on przeprowadzanie szczegółowego rozliczania rozmów, według taryfikatorów operatorów stacjonarnych i komórkowych - m.in. taryf z naliczaniem sekundowym oraz z uwzględnieniem różnic w połączeniach na numery stacjonarne i komórkowe w komunikacji międzynarodowej. Na podstawie przykładowych taryfikatorów dostarczonych przez producenta można tworzyć własne, dostosowane do potrzeb użytkowników.

W centralach rejestrowane są dane o połączeniach wychodzących, zaś ich przetworzenie i usystematyzowanie następuje w programie BilCent (po transmisji danych do komputera). W centrali zapamiętywane są: numer abonenta inicjującego połączenie, numer abonenta zewnętrznego, godzina i data rozpoczęcia rozmowy oraz czas jej trwania, a w przypadku dostępności teletaksy - ilość odebranych impulsów. W programie BilCent dokonywana jest taryfikacja, obliczanie kosztów rozmów, segregowanie. Dane te można przeglądać, drukować, selekcjonować i ponownie taryfikować - w dowolnym momencie. Aplikacja BilCent jest przydatna dla instalatorów obsługujących wiele central w danym regionie - z jednego stanowiska komputerowego można obsługiwać taryfikację nawet w kilkuset centralach. Program BilCent zapewnia:

 • odczyt danych bilingowych w dowolnym momencie (dane są łączone w rozliczeniowe pliki miesięczne)
 • możliwość wyboru okresu rozliczeniowego z 3 kolejnych zbiorów miesięcznych (np. od 7 czerwca do 27 sierpnia)
 • wielokrotną taryfikację tych samych danych (np. po poprawce uwzględniającej chwilowe promocje)
 • wydruk zbiorczy wszystkich rozmów z podziałem na abonentów wewnętrznych
 • wydruk zbiorczy rozmów z podziałem na linie miejskie (możliwość porównania z rachunkiem operatora)
 • rozliczenia (i wydruki) dla abonentów oraz grup abonenckich (komórek organizacyjnych lub firm współużytkujących centralę)
 • eksport rozmów do pliku .xls (format programu Microsoft Excel)
 • możliwość zdefiniowania książki numerów służbowych i prywatnych abonentów oraz wykonywania selekcji według tej książki i numerów
   
 • zaawansowaną selekcję rozmów wg następujących kryteriów:
  • numery abonentów wewnętrznych
  • okres (od data godzina; do data godzina)
  • rozmowy w wybranych godzinach
  • rozmowy w wybranym dniu tygodnia
  • wzorzec numeru (np. 0700...)
  • rozmowy służbowe (selekcja wg tablicy numerów szczególnych)
  • rozmowy dłuższe niż ...
  • o większej ilości zaliczeń niż ...
  • linii miejskich
 • maskowanie końcówek numerów na wydrukach w celu zapewnienia poufności
 • ustawienie różnego kosztu impulsu dla określonych abonentów wewnętrznych
 • automatyzację procesów przy uruchamianiu programu (np. automatyczny odczyt danych z bufora centrali, taryfikację wg wcześniej wskazanego zestawu, otwarcie zbioru z ostatniego miesiąca itd...)
 • prezentację rozliczeń na podstawie odebranych impulsów teletaksy.

Wraz z programem BilCent dostarczamy taryfikatory opracowane dla następujących operatorów: Telekomunikacja Polska (standardowy i sekundowy), Dialog, Netia. Z uwagi na częste zmiany polityki cenowej przez operatorów prosimy je traktować jako dane przykładowe.


Produkty powiązane:

Centrala Platan Prima Mini

 

Centrala Platan IP Prima

 

Centrala Platan Micra

 

     
 Centrala Platan Micra  PBX Server Platan Libra  


* Zamieszczone informacje zostały opracowane na podstawie materiałów producenta.

zapytaj do góry drukuj