Platforma komunikacyjna DGT Millenium

wstecz

Platforma komunikacyjna DGT Millenium

DGT Millenium jest uniwersalną platformą komunikacyjną o bardzo szerokich możliwościach funkcjonalnych i użytkowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej telefonii głosowej, system DGT Millenium został pomyślany tak, aby łączył rozwiązania typu end-to-end (integracja głosu, danych i faksów) oraz umożliwiał ich przesyłanie poprzez sieci ATM, IP czy FR.

DGT Millenium obejmuje serwer telekomunikacyjny (przystosowany do realizacji zarówno komutacji kanałów, jak i komutacji pakietów), zbiór aplikacji usługowych (takich jak Contact Center czy CTI), system zarządzania oraz terminale użytkowników. Zastosowanie w DGT Millenium zaawansowanych technik sieciowych umożliwia budowę rozległych sieci o jednolitym planie numeracyjnym i równym dla wszystkich abonentów dostępie do aplikacji, usług oraz zasobów sieciowych. Dzięki implementacji większości protokołów telekomunikacyjnych (DSS1, QSIG, SS7, V5.x, E&M, R2, DLB, LB, ASS, DTMF) serwer DGT Millenium pozwala na realizację połączeń z heterogeniczną siecią central abonenckich innych producentów oraz umożliwia wykorzystanie funkcji dostępnych w sieci publicznej.

W DGT Millenium wykorzystany został sieciowy system operacyjny klasy Unix zapewniający dużą efektywność pracy systemu komunikacyjnego oraz wysoki stopień bezpieczeństwa. Jego szczególną zaletą jest możliwość implementacji szerokiej gamy protokołów sieciowych. Zastosowanie systemu centralnego zarządzania siecią i jej elementami gwarantuje efektywne administrowanie z jednego punktu dostępowego obniżając w ten sposób koszty eksploatacyjne.

Serwer Telekomunikacyjny DGT Millenium charakteryzuje:

 • redukcja kosztów uzyskana poprzez sieciowanie, integrację sieci i centralne zarządzanie z funkcją LCR (najtańsze połączenie);
 • otwarta architektura oparta na obowiązujących standardach;
 • modularna baza usług;
 • wysoka jakość usług oraz ich integracja osiągana przez innowacyjne aplikacje i szybki dostęp do sieci;
 • współpraca z telefonią komputerową CT i CTI;
 • współpraca z pakietowymi sieciami telefonii IP, ATM i Frame Relay oraz siecią ISDN;
 • skalowalne i dedykowane rozwiązania usprawniające procesy pracy w różnych strukturach organizacyjnych począwszy od firm typu SOHO, jak i dużych korporacji poprzez energetykę, górnictwo, służby bezpieczeństwa i ratownictwa na dostawcach usług telekomunikacyjnych i internetowych kończąc.

Usługi i aplikacje

Integracja różnych usług i aplikacji daje spójną funkcjonalność w zakresie telefonii wspieranej komputerowo (CT) z uwzględnieniem techniki VoDN (Voice over Data Network). Integracja głosu, danych, faksów, poczty elektronicznej i internetu pozwala na multimedialną komunikację usprawniając w ten sposób procesy biznesowe w firmach.

DGT Millenium oferuje nowoczesne funkcje dla systemów operatorskich, dyspozytorskich, dyspozytorsko-specjalnych, sieci inteligentnych oraz dla lokalnej sieci łączności ruchomej opartej na standardzie DECT. W systemie zastosowano najnowsze standardy telekomunikacyjne i informatyczne, dzięki czemu oferuje on bogaty zestaw funkcji i usług, takich jak:

 • rozszerzone wideokonferencje i wideopołączenia;
 • zintegrowana komunikacja głosowa i danych (dostęp do wiadomości za pomocą komputera klasy PC i telefonu przez ISDN, LAN i Internet, centralna książka telefoniczna);
 • najwyższa jakość usług telefonicznych w sieci korporacyjnej (wielostronne konferencje, przekazywanie połączeń, indywidualne programowanie oraz klawisze bezpośredniego połączenia w obrębie całej sieci);
 • wielokomórkowy, wieloabonentowy system łączności bezprzewodowej w standardzie DECT;
 • Computer Telephony (CT)/ Computer Telephony Integration (CTI) - pełna współpraca z systemami poczty głosowej, serwerami faksów, rejestratorami rozmów i z bazami teleadresowymi, np. w systemach wspomagania dowodzenia, systemach ratownictwa itp., rozszerzenie funkcjonalności systemów call center;
 • informacje handlowe oraz dostęp do wideokatalogów;
 • zdalne nauczanie;
 • komputerowe wspomaganie projektowania;
 • poczta elektroniczna i wideopoczta;
 • zdalna praca, obsługa, nadzór itp.

Sieci korporacyjne

DGT Millenium daje możliwość sieciowania central telefonicznych w oparciu o technologię Voice over Data Network. Rozwiązanie to pozwala na jednoczesną transmisję danych, głosu, a także obrazu wideo w sieci informatycznej łączącej oddziały firmy. Jednorodne sieci korporacyjne powstałe na bazie systemów DGT Millenium zapewniają:

 • centralne zarządzanie;
 • korzystanie z centralnych usług;
 • ekonomiczne wykorzystanie sieci korporacyjnej poprzez funkcję wyszukiwania najtańszej dostępnej drogi połączeniowej (LCR), w tym:
  • wykorzystanie sieci firmowej do rozmów zewnętrznych;
  • wybieranie najtańszego operatora telekomunikacyjnego;
  • centralne administrowanie danych dla LCR;
 • zastosowanie kompresji głosu;
 • tworzenie wirtualnych sieci VPN (z wykorzystaniem ATM, IP, FR, ISDN, QSIG);
 • usługi VoDN.

Współpraca z sieciami IP, ATM, FR

Wykorzystanie transmisji głosu przez użytkowników wyposażonych w telefony IP (poprzez cyfrowe łącza ISDN - BRI, PRI, a także łącza analogowe - E&M, CB) oraz pakietowa transmisja danych w oparciu o technologie Voice over ATM i Voice over Frame Relay czyni z serwera DGT Millenium wszechstronne narzędzie prowadzenia firmy i zarządzania przesyłem danych.

Rozwiązania IP oferowane przez DGT spełniają rygorystyczne wymagania na: dostępność, zajętość łączy, szybkość przełączania pakietów i inne. DGT Millenium jest przystosowany do współpracy z modułem ATM, dokonującym konwersji zróżnicowanych protokołów usługowych sieci lokalnych na jednolity schemat sieci ATM. Zapewnia to efektywny transport danych zarówno z kanałów telefonicznych, jak i różnych kanałów transmisji danych.

Eksploatacja i zarządzanie systemem

Stworzenie, dzięki DGT Millenium jednolitej struktury sieciowej znajduje swoje zastosowanie zarówno w małych firmach, jak i dużych koncernach. Stanowi nowoczesne i wydajne narzędzia komunikacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania najróżniejszych struktur organizacyjnych.

Centralny system zarządzania siecią obniża koszty eksploatacyjne, pozwala bowiem efektywnie wykonywać wszelkie czynności związane z nadzorowaniem sieci i jej elementów. Modułowość systemu zarządzania zapewnia komfortową administrację siecią dowolnej wielkości. Nowy graficzny interfejs użytkownika (GUI), bazujący na systemie MS Windows, pozwala sprawniej nawigować i zarządzać systemem. Zdolność zarządzania aparatami systemowymi z poziomu administratora systemu oraz wyszukiwanie najtańszej drogi połączenia (LCR), jak i możliwość korzystania z centralnej książki telefonicznej (również z aparatów analogowych) - czyni z serwera DGT Millenium ekonomiczne narzędzie zarządzania.

Serwer telekomunikacyjny DGT Millenium jest gotową, w pełni nowoczesną propozycją firmy DGT dla średnich i dużych przedsiębiorstw, sieci resortowych oraz operatorów telekomunikacyjnych, którzy w dobie stale poszerzających się rozwiązań teleinformatycznych poszukują jednej zintegrowanej platformy do obsługi wszystkich kanałów informacyjnych. Łatwość zarządzania, współdziałanie w sieci, niezawodność i elastyczność rozwiązań inżynierskich oraz integracja wszystkich dostępnych usług teleinformatycznych i infrastruktury transportowej to cechy, które stawiają rozwiązanie DGT w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. Opinię tę potwierdza kilkadziesiąt dokonanych już przez DGT instalacji serwerów telekomunikacyjnych DGT Millenium w biurach służb resortowych oraz prywatnych firmach, które w praktyce testują i sprawdzają skuteczność rozwiązań gdańskich inżynierów.

DGT Millenium gwarantuje pełny dostęp do sieci telefonicznych oraz sieci komputerowych. Jednorodny system umożliwia łączenie wielu dotąd rozproszonych aplikacji i usług telekomunikacyjnych wprowadzając użytkownika w nowy sposób administrowania, poparty najnowocześniejszymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi.


* Zamieszczone informacje zostały opracowane na podstawie materiałów producenta.

zapytaj do góry drukuj