iqIVR

 

iqIVR (Interactive Voice Response)


iqIVR umożliwia automatyczne wybranie: rodzaju żądanej informacji lub usługi, wybór języka obsługi - przykładowo polski i angielski, weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą podania jego identyfikatora, numeru PIN lub hasła, dostęp do wybranych informacji z bazy danych. iqIVR to implementacja obsługi systemu IVR na platformie iqSystem. Połączenie technologii komutacji w platformie oraz pakietu oprogramowania zarządzającego pozwala na proste i efektywne tworzenie zaawansowanych aplikacji IVR.


Cechy iqIVR:

 • graficzny interfejs pozwalający na prostą budowę drzew IVR na bazie diagramów przepływu,
 • możliwość modyfikacji istniejących drzew,
 • zarządzanie plikami dźwiękowymi (nagrywanie, edycja, ładowanie plików dźwiękowych),
 • możliwość wykorzystania zewnętrznych syntezatorów mowy,
 • dostęp do zewnętrznych mechanizmów (baz danych),
 • możliwość obsługi wielu drzew IVR w jednym systemie.Możliwości iqIVR:

 • odgrywanie zapowiedzi z plików dźwiękowych,
 • odgrywanie zapowiedzi za pomocą wbudowanego syntezatora mowy,
 • pobieranie wartości wprowadzonych za pomocą DTMF,
 • obsługa konfigurowanego menu,
 • obsługa zmiennych drzewa,
 • sprawdzanie warunków na podstawie zdefiniowanych zmiennych,
 • zestawianie połączeń,
 • obsługa procedur baz danych,
 • dostęp do danych połączenia (CallerID, czas rozmowy itp.).Zastosowanie iqIVR
iqIVR, stosowne jako rozszerzenie platformy telekomunikacyjnej iqSystem, znajduje zastosowanie w szerokim zakresie automatycznej obsługi abonenta. Najprostszym przykładem jest możliwość wykorzystania IVR jako klasycznej usługi DISA - czyli przekierowanie rozmów na wskazane numery, po wybraniu odpowiednich opcji przez abonenta. DISA (ang. Direct Inward System Access) jest nieodłącznym elementem obsługi telefonicznej w firmach, pozwalającym na odciążenie sekretariatu i kierowanie rozmów bezpośrednio do wybranych działów.

iqIVR posiada jednak znacznie większe możliwości, pozwalające na wykorzystanie go w bardziej zaawansowanych projektach. Dzięki obsłudze systemu zmiennych drzewa, można dynamicznie wpływać na wartości zmiennych w trakcie wykonywania procedur. W zależności od wartości parametru podanego przez abonenta, algorytm może skierować połączenie do innej gałęzi drzewa. Komunikacja z zewnętrznymi źródłami danych pozwala na integrowanie drzew z istniejącymi systemami informatycznymi i bazami danych. Dzięki temu możliwe jest przekształcenie statycznego drzewa w dynamiczną aplikację. Udostępnienie interfejsu telefonicznego do własnych aplikacji staje się bardzo proste, polega bowiem jedynie na konstrukcji samego diagramu przepływu i połączeniu źródeł danych. Dzięki zastosowaniu mechanizmów ODBC, iqIVR może łączyć się z większością popularnych baz danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Sqlite i inne)


Przykłady wykorzystania systemu iqIVR:

 • automatyczny sekretariat,
 • książka telefoniczna,
 • centrum obsługi pokoi konferencyjnych,
 • odsłuchanie kosztów połączeń abonenta,
 • obsługa serwisowa i usługowa (hotline),
 • realizacja usług telekomunikacyjnych,
 • systemy bankowe i informacyjne,
 • telemarketing, automatyczna oferta,
 • systemy teległosowania,
 • systemy automatycznej rejestracji medycznej.
zapytaj do góry drukuj