Analogowe bramki GSM 2N

Bramka GSM 2N EasyGate
Bramka przeznaczona jest do transmisji głosu, danych, SMS oraz PC-FAXów przesyłanych między centralą PBX a sieciami GSM. Dzięki zastosowaniu bramki 2N EasyGate można obniżyć koszty połączeń telefonicznych do sieci GSM nawet o 50% poprzez skierowanie wszystkich tych połączeń poprzez bramkę bezpośrednio do sieci GSM, z pominięciem operatora PSTN i związanych z tym kosztów.

czytaj więcej >>


 

 

Bramka GSM 2N SmartGate
Bramka GSM SmartGate jest jednokanałową analogową bramką GSM, umożliwiającą zmniejszenie kosztów połączeń do sieci GSM przy równoczesnym zapewnieniu dużej ilości usług. Jest dedykowana dla małych i średnich firm. Bramka może współpracować z centralą abonencką PBX, standardowym aparatem telefonicznym i komputerem PC (LAN), umożliwiając transmisję głosu idanych przez GPRS, wiadomości SMS oraz opcjonalnie analogową transmisję faksową G3.
 

czytaj więcej >>


 

 

Bramka GSM 2N Omikron
Wielokanałowa bramka GSM 2N Omikron podłączona między dowolną centralę PBX, a operatora przewodowego umożliwia prowadzenie do ośmiu równoczesnych połączeń GSM. Do centrali PBX można połączyć ją liniami analogowymi lub przez port ISDN BRA(2B+D).
 

czytaj więcej >>