usługi

 

 

 

 

 

Tanie rozmowy telefoniczne
Usługi telefoniczne oferowane naszym klientom umożliwiają aranżację połączeń międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu abonamentu, instalacji, rozpoczęcia każdego połączenia.

Do innych oferowanych korzyści należą:
  • czas trwania połączenia naliczany co do sekundy bez dodatkowej opłaty za inicjację połączenia,
  •  niskie ceny połączeń przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Podpisanie umowy na korzystanie z połączeń poprzez usługę CST nie wiąże się ze zmianą własnego numeru telefonicznego, zakupem nowej linii telefonicznej, rezygnacją z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych ze swoim operatorem czy rezygnacją z posiadanych linii telefonicznych.

zapytaj drukuj

 

 

 

Obsługa sieci telekomunikacyjnych
  • Projektowanie, budowa i modernizacja telekomunikacyjnych sieci miejscowych, miedzianych i światłowodowych;
  • Projektowanie i budowa światłowodowych linii magistralnych i sieci szkieletowych,
  • Projektowanie instalacji abonenckich;
  • Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych, koncepcji programowych;
  • Wyceny, ekspertyzy i opinie techniczne;
  • Serwisowanie i konserwacja urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.
zapytaj drukuj

 

 

 

Obsługa sieci teleinformatycznych
Projektowanie, budowa oraz konfiguracja bezprzewodowych i przewodowych sieci komputerowych;
Instalacja, konfiguracja oraz administracja urządzeń sieciowych (firewall, router);
Kompleksowa organizacja dostępu do Internetu na potrzeby wielu stanowisk w biurach i w budynkach mieszkalnych;
Konfiguracja komputerów oraz serwerów do pracy w środowisku sieciowym;
Serwisowanie i konserwacja urządzeń i instalacji informatycznych. 

zapytaj drukuj