Call center

wstecz

Nasco CC - call center dla central Platan

Nasco CC firmy CTI Solutions to rozwiązanie dedykowane do współpracy z PBX Serverem Libra oraz centralami Platan Micra, Sigma i Prima. Naso CC to oprogramowanie klasy call center pozwalające na obsługę ruchu przychodzącego i wychodzącego. Udostępnia rozbudowane statystyki połączeń i raportów z pracy agentów oraz funkcje typowe dla systemów call center (aplikacja agenta, supervisora, zarządzanie ruchem, jego nadzór). System integruje się z infoliniami central telefonicznych Platan oraz z bazami danych klientów.

Naso CC składa się z kilku elementów:

 • aplikacji serwerowej integrującej się z centralą telefoniczną Platan
 • aplikacji konsultanta
 • aplikacji supervisora

Nasco CC Server

Naso CC Server wykorzystuje komunikację z centralami telefonicznymi Platan za pomocą protokołu PCTI. Serwer integruje się z centralą telefoniczną, pozwala zarządzać logowaniami do Grup Wspólnego Wywołania (GWW) oraz monitoruje wszystkie połączenia telefoniczne dla zdefiniowanych numerów wewnętrznych.

Dane przechowywane są w bazie Microsoft SQL Server 2008 Express (wersja bezpłatna). Istnieje możliwość intergracji tych danych z innymi systemami zainstalowanymi w firmie.

Naso CC - wersja demo

Wersja demonstracyjna programu Naso CC, umożliwiająca przetestowanie oprogramowania przez 30 dni przez dwóch agentów i jednego supervisora dołączana jest do każdego sprzedawanego PBX Servera Libra.

Aplikacja konsultanta

Aplikacja konsultanta wspiera pracę osób obsługujących ruch telefoniczny, zarówno przychodzący, jak i wychodzący. Dzięki integracji z bazami danych dostarcza informacji na temat rozmówców, ułatwia zachowanie historii kontaktów z klientami, informuje o kolejce połączeń oczekujących oraz pozwala raportować za pomocą statusów bieżącą pracę konsultanta. Aplikacja konsultanta oferuje:

 • gotowość do obsługi połączeń poprzez logowanie do aplikacji
 • statusy konsultanta (np. przerwa)
 • informacje o kolejkach oczekujących połączeń
 • informacje o bieżącym połączeniu (numer, opis klienta, historia kontaktów, czas rozmowy)
 • korzystanie z bazy klientów, dodawanie klientów
 • przeglądanie historii połączeń

Aplikacja supervisora

Aplikacja supervisora pełni funkcje nadzorcze w stosunku do aplikacji konsultantów. Umożliwia zarówno bieżący podgląd ich pracy, kolejek oczekujących połączeń, jak i analizę statystyk pracy konsultantów (listy połączeń, ilości połączeń, wydajność pracy). Wielopoziomowe uprawnienia pozwalają na stworzenie kont dla supervisorów zarządzającymi róznymi działami w firmie. Aplikacja supervisora oferuje m.in.:

 • podgląd bieżących statusów konsultantów i ich zmian
 • bieżący stan linii telefonicznych - informacje o kolejkach na Infolinii (aktualna długość, ilość dostępnych konsultantów)
 • statystyki połączeń:
  • wg typu, infolinii, konsultanta
  • ilości i czas zrealizowanych połączeń w podziale na przychodzące (przez Infolinie i bezpośrednio) oraz wychodzące
  • rozkład godzinowy połączeń, z podziałem na połączenia obsłużone i nieobsłużone
 • statystyki czasu pracy agentów, z podziałem pracę efektywną, przerwy
 • korzystanie z bazy klientów, dodawanie klientów
 • import klientów z plików tekstowych
 • konfiguracja i zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, definiowanie GWW

Produkty powiązane:

Centrala Platan Prima Mini

 

Centrala Platan IP Prima

 

Centrala Platan Micra

 

     
 Centrala Platan Micra  PBX Server Platan Libra  


* Zamieszczone informacje zostały opracowane na podstawie materiałów producenta.

zapytaj do góry drukuj