Oprogramowanie

Konfiguracja

Wszystkie centrale PLATAN oraz PBX Server Libra współpracują z komputerem PC. Programy znajdujące się w wyposażeniu standardowym central / serwera pozwalają na programowanie ich parametrów oraz obsługę rejestracji i taryfikacji rozmów (w większości modeli również zdalnie - przez modem, protokół TCP/IP lub kartę sieciową).

czytaj więcej >>


Taryfikacja

W przypadku centrali Prima i Prima mini rejestracja rozmów i ich przeglądanie dostępne są przez przeglądarkę internetową oraz programy Prima Web Konfigurator i Prima mini Web Konfigurator. W PBX Serverze Libra taryfikacja odbywa się w aplikacji Grosik. Dodatkowo w Strefie Użytkownika każdy ma dostęp online do historii swoich przeprowadzonych rozmów. Do obsługi taryfikacji w centralach: Solo 5, Classic 12, Micra, Sigma, Optima i Delta przeznaczony jest program BilCent.

czytaj więcej >>


PlatanCTI

Oprogramowanie Platan CTI (Computer Telephony Integration) jest instalowane na komputerach sieci LAN, z których jeden pełni funkcję Serwera CTI współpracującego z centralą. Użytkownicy podłączeni do sieci z zainstalowanym programem Klient CTI otrzymują informację o przychodzących połączeniach telefonicznych miejskich i wewnętrznych, mają również możliwość przesyłania krótkich wiadomości tekstowych między sobą.

czytaj więcej >>


Poczta głosowa

Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa dostępna jest w centralach Prima, Micra, Sigma oraz PBX Serverze Libra w ramach wyposażenia standardowego. W przeciwieństwie do podobnych zewnętrznych urządzeń, nie wymaga ona stosowania żadnych dodatkowych wyposażeń, ani nie zajmuje slotów w centrali.

czytaj więcej >>


Nasco CC - call center dla central Platan

Naso CC firmy CTI Solutions to rozwiązanie dedykowane do współpracy z PBX Serverem Libra oraz centralami Platan Micra, Sigma i Prima. Naso CC to oprogramowanie klasy call center pozwalające na obsługę ruchu przychodzącego i wychodzącego. Udostępnia rozbudowane statystyki połączeń i raportów z pracy agentów oraz funkcje typowe dla systemów call center (aplikacja agenta, supervisora, zarządzanie ruchem, jego nadzór). System integruje się z infoliniami central telefonicznych Platan oraz z bazami danych klientów.

czytaj więcej >>


Ositron TAPI

Sterownik Ositron TAPI opracowany został przez firmę Ositron w ścisłej współpracy z Biurem Badań i Rozwoju firmy PLATAN. Sterownik Ositron TAPI przeznaczony jest do central cyfrowych Micra, Sigma, Optima i Delta oraz PBX Servera Libra. Umożliwia współpracę ww. systemów z aplikacjami zewnętrznymi obsługującymi standard TAPI np. Outlook'iem oraz programami firmy Ositron. Obsługuje dowolną ilość stanowisk. Sprzedawany jest w formie wielokrotności 5-stanowiskowych licencji.

czytaj więcej >>


Programy hotelowe

Centrale cyfrowe Micra, Sigma, Optima i Delta oraz PBX Server Libra współpracują z programami Fidelio i Opera firmy Micros Fidelio Polska Sp. z o.o. PBX Server Libra współpracuje również z programem Chart firmy Softech.

czytaj więcej >>